index
hovedsiden
 
    e-post  
  hovedsiden    
 
om oss
nivåer
kurstyper
påmelding
kart
mer info
kurs i spania
linker
 
    For å vite hvilket nivå som passer for deg tilbys gratis testing. Ta kontakt med oss for en avtale.
 

Kursene våre er basert på språknivåene beskrevet i Det Felles Europeiske Rammeverket for språk (CEFR)

Vi tilbyr spanskkurs på forskjellige nivåer som tilsvarer CEFR nivå A1, A2, B1 og B2

A1
Kurset består av 4 trinn: Sp1, Sp2, Sp3 og Sp4. Vi legger vekt på muntlig øvelser i samtalegrupper, samtidig som du får en innføring i grammatikken.
Kursinnhold
Det tas utgangspunkt i enkle dialoger fra dagligdagse situasjoner som for eksempel å presentere hverandre, å gi informasjon om seg selv og andre personer, bestille mat og drikke, handle i butikker, si hva man liker, uttrykke enighet og uenighet, osv.
Kursgrammatikk
Vi gjennomgår alfabetet og uttalen, verbbøyninger i presens, forskjellen mellom ”ser” og ”estar”, presens av regelmessige og uregelmessige verb, enkle sammensatte verbformer, gerundium og imperativ, bruk av fortidsformene (pretérito indefinido ⁄ imperfecto).

A2
Kurset består av 4 nivåer: Sp5, Sp6, Sp7 og Sp8.
Kursinnhold
Vi fokuserer på å få mer flyt i språket ved å snakke om fremtidige handlinger samt beskrive en del enkle nåværende og tidligere situasjoner.
Kursgrammatikk
Bruk av ”ir + inf.” for å danne fremtid, bruk av fortidsformene (pretérito perfecto ⁄ pretérito indefinido), direkte og indirekte pronomen, innledning til presens konjunktiv.

B1
Kurset består av 3 trinn: Sp9, Sp10 og Sp11.
Kursinnhold
Du er i stand til å forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om kjente emner som for eks. fritid og jobb. Du kan følge en samtale i de fleste situasjoner som kan oppstår når man reiser i et spansktalende land. Du kan delta i samtaler om kjente emner av personlig interesse eller emner som er viktige i dagliglivet (f.eks. familie, hobby, arbeid, reise, aktuelle hendelser).
Kursgrammatikk
Fremtid, kondisjonalis, innledning til presens konjunktiv.

B2
Kurset består av 3 trinn: Sp12, Sp13 og Sp14.
Kursinnhold
Kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emne, også faglige drøftinger innen sitt eget fagområde. Kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir krevende for noen av partene.
Kursgrammatikk
Vi gjennomgår samtlige tider i konjunktiv modus.

C1 Konversasjonskurs
Dette kurset er beregnet for deg som har gjennomgått den spanske grammatikken, men ønsker å perfeksjonere språket i små samtalegrupper hvor vi snakker om forskjellige temaer innen spansk kultur og aktualiteter.


   
      adresse